Valikko Sulje

Silmiini sattui viestintätoimiston innovaatio: teemme yrityksenne henkilöstölle pelinsäännöt!

Taustalla näytti olevan ajatus siitä, että kun yritykselle tehdään pelinsäännöt, henkilöstö lukee ne ja toimii sitten sääntöjen mukaan.

Pelinsääntöjä toki tarvitaan, joissakin asioissa. Jos kaikki eivät noudata esimerkiksi sovittuja työaikoja tai työturvallisuuden vaatimuksia, on sääntöjä kirkastettava.

Säännöillä tai käskytysjohtamisella ei kuitenkaan viritetä palveluyrityksen kilpailukykyä. Tarvitaan osallistamista ja sitouttamista.

Kun henkilöstö osallistuu, oppii ja innostuu oman työnsä parantamiseen, alkaa yrityksessä uusi aikakausi. Asiakkaat saavat parempaa palvelua, sisäinen yhteistyö vahvistuu ja tuottavuus paranee. Itseohjautumisen myötä johtaminen helpottuu kaikilla tasoilla. Mennään kohti uutta palvelukulttuuria.

Kokemus on osoittanut, kuinka merkittävän voimavaran henkilöstö voi muodostaa laadun ja tuottavuuden parantamisessa. Lean-filosofiassa korostetaan, kuinka “jokainen on paras asiantuntija oman työnsä parantamisessa”. Laatuohjeisto toimii käytännössä vain, kun sisältöön on sitouduttu ennen ohjeiston käyttöönottoa. Parasta sitouttamista on osallistaminen sisällön laatimiseen.

Palvelujen laatua ja tuottavuutta ei voi parantaa kestävällä tavalla yksipuolisesti laadituilla säännöillä. Silloinkin, kun joidenkin asioiden kohdalla on tarvittu sääntöjen kirkastamista, on henkilöstö yhdessä laatinut säännöt ja sopinut niiden  noudattamisesta. Yhdessä sopiminen toimii.