Valikko Sulje

Vetovoimaisempia,
asiakasta sitouttavia palveluja

MITEN YRITYKSESI EROTTAUTUU KILPAILUSSA?

Virheettömyys tulee varmistaa, mutta se ei riitä vahvaksi myyntiargumentiksi tai suosittelun lähteeksi. Asiakkaan sitoutuminen uusintaostoihin ja suosittelijaksi edellyttää erinomaisuustekijöitä.

 

”ASIAKAS HUOMAA YHTÄ TUOTEKOMPONENTIN PUUTETTA KOHDEN 9 PUUTETTA PALVELUSSA”

Uudistamalla palveluratkaisuja luodaan uutta arvoa asiakasyhteistyöhön. Asiakkaan kokemat hyödyt ja merkitykset vahvistuvat. Markkinointiviestinnässä voidaan antaa entistä vahvempia lupauksia, jotka kyetään pitämään. Erottautuminen edukseen kilpailijoista avaa uusia hinnoittelumahdollisuuksia.

Palvelukehitys on kaikkien yhteinen tehtävä. Palveluliiketoiminnan kehittäminen on yhä useamman teollisen yrityksen strateginen valinta.

ASIAKASSUHDETTA KILPAILIJAN ON MAHDOTON KOPIOIDA

Asiakaslähtöisesti suunnitellut palvelut ja ammattimainen ote kaikessa tekemisessä,  selkeä viestintä ja toimiva vuorovaikutus ovat välttämättömiä perusedellytyksiä asiakkaan sitoutumiselle.

Palvelusuunnittelun (tuotteistaminen, palvelumuotoilu) menetelmiä hyödyntäen yrityksesi luo uutta lisäarvoa. Erinomaisuutta, joka hurmaa ja sitouttaa asiakkaan ostamaan lisää ja suosittelemaan.

Osallistamalla asiakkaasi, yrityksesi palveluhenkilöstön ja yhteistyökumppanisi palvelukehitykseen teet yhteistyön laadusta kilpailukeinon. Palvelu on aina yhteistyötä.

Asiakkuuksien laatua ja lujuutta kilpailijan on mahdoton kopioida. Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu ja laatutyö on kestävää kehittämistä, joka antaa konkreettisia tuloksia nopeasti.

Miksi emme kehittäisi asiakaslähtöisestä palvelusta yrityksellesi kestävää kilpailuetua?

Muut palvelut