Valikko Sulje

Vahvaa sisältöä myyntiin ja markkinointiviestintään

PALVELUMARKKINOINNISSA RATKAISEE ASIAKKAAN ODOTUSTEN JA KOKEMUSTEN SUHDE

Markkinointiviestinnällä annetaan lupauksia, jotka palvelu- ja tuotantohenkilöstö lunastaa. Toiminnan laatu on perusedellytys tuloksekkaalle myynnille ja kestäville asiakkuuksille.

 

YRITYS ILMAN MYYNTISUUNNITELMAA ON KUIN SUUNNISTAJA ILMAN KARTTAA

Kuka on asiakas? Mitä asiakas arvostaa ja odottaa? Millaisia ovat konkreettiset asiakastarpeet? Mikä on ydinviesti asiakkaalle? Miten myynti kannattaa organisoida?

Myyntisuunnitelman perustan muodostavat asiakas- ja käyttäjämääritys, asiakastarpeiden analyysi ja priorisointi, arvolupauksen kirkastaminen sekä liiketoimintamallin kuvaus. Palveluyrityksen strategian ydin on arvonmuodostuksessa. Miten voimme vahvistaa asiakasyhteistyössä muodostuvaa arvoa?

 

JOKAINEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVA ON MARKKINOINTIROOLISSA

Jokainen palvelutilanne on myös viestintätilanne. Henkilöstö kuuntelee ja kyselee, tekee havaintoja ja aktivoi asiakkaan piileviä tarpeita. Jokaisella yrityksessä on markkinointirooli. Jatkuva parantaminen toimintatapana antaa yrityksenne asiakkaalle viestin, joka huomataan ja jota asiakas arvostaa.

Toiminnan laatua, myyntiä ja markkinointiviestintää tulee kehittää samanaikaisesti. Maine ansaitaan tekojen kautta.

Muut palvelut