Valikko Sulje

Vahvaa sisältöä myyntiin ja markkinointiviestintään

PALVELUMARKKINOINNISSA RATKAISEE ASIAKKAAN ODOTUSTEN JA KOKEMUSTEN SUHDE

Markkinointiviestinnällä luodaan odotuksia. Myynti antaa lupauksia, jotka yleensä muu palvelu- ja tuotantohenkilöstö  lunastaa. Kun yrityksesi palvelun laatu kokonaisuudessaan on kunnossa, uskallat antaa myynnissä ja markkinointiviestinnässä vahvoja lupauksia, jotka kyetään pitämään.

Asiakasymmärrys, arvolupaus ja liiketoimintamalli muodostavat markkinointiviestinnän ja myynnin perustan, jonka ympärille asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan toimenpiteet. Palvelumarkkinoinnin strategian ydin on arvonmuodostuksessa.

 

YRITYS ILMAN MYYNTISUUNNITELMAA ON KUIN SUUNNISTAJA ILMAN KARTTAA

Miksi asiakas ostaisi juuri meiltä? Miten erottaudumme markkinoilla? Mikä on ydinviesti asiakkaalle? Miten ja kuinka paljon myyntiin kannattaa panostaa? Kun markkinoinnin, myynnin ja viestinnän perussuunnittelu on kunnossa, erilaisten viestintäympäristöjen ja -kanavien hyödyntäminen helpompaa.  Ja kustannukset hallitaan paremmin.

TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ MUKAAN MYYNNIN KEHITYSPALAVEREIHIN?

Markkinoinnin, myynnin ja tuotannon yhteisymmärrys on onnistumisen edellytys. Tarvitaan yhteiskehittämistä.

Myynnin suunnittelu, myyntiprosessin tehostaminen sekä myyntiä tukeva markkinointiviestintä muodostavat kokonaisuuden, jonka kehittämiseen kannattaa ottaa tuotantopäällikkö mukaan. Markkinoinnin tehostaminen voi joskus alkaa varastojen järjestyksen ja käytettävyyden parantamisesta.

 

JOKAINEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVA ON MARKKINOINTIROOLISSA

Jokainen palvelutilanne on myös viestintätilanne. Henkilöstö kuuntelee ja kyselee, tekee havaintoja ja aktivoi asiakkaan piileviä tarpeita. Jokaisella yrityksessä on markkinointirooli. Jatkuva parantaminen toimintatapana antaa yrityksenne asiakkaalle viestin, joka huomataan ja jota asiakas arvostaa.

Toiminnan laatua, myyntiä ja markkinointiviestintää tulee kehittää samanaikaisesti. Maine ansaitaan tekojen kautta.

Muut palvelut