Valikko Sulje

Merkittävä parannus laatuun ja tuottavuuteen, välittömiä kustannussäästöjä

PALVELUMARKKINOINTI ON ENSISIJAISESTI LAATUJOHTAMISTA

Ehkäisemällä ja vähentämällä systemaattisesti hukkaa, sählinkiä ja ylimääräistä kiirettä parannetaan asiakasyhteistyön laatua. Kun parannat asiakaslähtöisesti laatua, parannat myös tuottavuutta. Henkilöstön työn helpottuminen vaikuttaa myönteisesti palvelu- ja työilmapiiriin. Ja se näkyy sekä myynnissä että tuloksessa.

 

PALVELU SITOUTTAA ASIAKASTA TEHOKKAAMMIN KUIN MARKKINOINTIVIESTINTÄ

Palvelu on aina yhteistyötä asiakkaan kanssa. Yhteistyön takkuilu ja sählingit palvelussa aiheuttavat lisäkustannuksia sekä ostajalle että myyjälle.

Kun sähläys vähenee, voimavaroja vapautuu asiakasyhteistyöhön. Lisämyynnin mahdollisuudet paranevat. Asiakaslähtöinen tuottavuuden parantaminen on myös myynnin edistämistä.

RIVAKASTI TOIMEKSI JA KONKREETTISIIN TULOKSIIN

Tavoite tulee asettaa kunnianhimoisesti: merkittävä parannus tuottavuuteen. Ensimmäiset askelet voidaan yleensä ottaa välittömästi. Konkreettisia tuloksia saadaan pikaisesti.

Kohti tavoitetta edetään askel kerrallaan, vaiheittain. Suunta on selkeä, kehitystyö systemaattista ja menetelmät osallistavia. Parannukset ovat kestäviä, ja ne toteutetaan päivittäisen työn sisällä.

TYÖ HELPOTTUU JA TUOTTAVUUS PARANEE

Vuositasolla voidaan näin saada aikaan merkittäviä muutoksia. Asiakaslaatu vahvistuu, sisäinen yhteistyö toimii mutkattomasti. Odottelu, väärinymmärrykset, työn keskeyttämiset ja ylimääräinen kiire ehkäistään. Prosessien ja palveluketjujen virtaus ja tuottavuus paranevat oleellisesti.

Muut palvelut