Valikko Sulje

Osallistava johtaminen vapauttaa voimavaroja

Vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa palveluhenkilöstö kyselee ja kuuntelee, tekee havaintoja ja ottaa vastaan kehitystyön kannalta arvokkaita signaaleja.

Jokainen on paras asiantuntija oman työnsä parantamisessa. Tarkkavaisuus omaa työtä kohtaan johtaa uusiin kehitysideoihin ja uusiin palveluratkaisuihin. Oman työn helpottaminen parantaa yrityksen tuottavuutta.

”Henkilöstö omaa merkittävän voimavaran oman työnsä kehittämiseen”, totesi erään palvelutalon johtaja, kun suunnittelimme Lean-ohjelman käynnistämistä. ”Yhdessä tekeminen on selvästi vahvistunut. Henkilöstö on saanut osaamista, rohkeutta ja itseluottamusta oman työn parantamiseen. Uusia kehitysideoita nostetaan esille” –totesi hän vajaan vuoden päästä.

Osallistava johtaminen vie kohti itseohjautuvaa palvelukulttuuria. Johdon aikaa vapautuu oleelliseen. Johtaminen helpottuu kaikilla tasoilla. Tiimit ja niiden vetäjät puhaltavat yhteen hiileen.