Valikko Sulje

Uutta voimaa
muutokseen

Uudistuminen

Edelläkävijät kehittävät ja uudistavat jatkuvasti palvelujaan,
sekä perinteisillä palvelutoimialoilla että teollisuudessa.
Palvelukehitys on nykyisten palvelujen jatkuvaa parantamista
sekä uusien palveluratkaisujen ideointia ja kehittämistä.

SYSTEMAATTISESTI

Toiminnan laatua, tuottavuutta, viestintää ja johtamista parannetaan systemaattisesti –  asiakasyhteistyössä muodostuvan arvon ehdoilla. Asiakaslähtöisyys saa nyt todellisen, konkreettisen sisällön.

OSALLISTAEN

Perinteisen toimintokohtaisen, siiloihin lokeroidun kehitystyön sijaan palvelukehitys on kokonaisuuden uudistamista. Henkilöstöä osallistaen, yhteistyössä asiakkaanne kanssa.

TEHOKKAITA MENETELMIÄ HYÖDYNTÄEN

Kasvuko auttaa uudistusten suunnittelussa ja toteutuksessa palvelusuunnittelun menetelmiä (tuotteistaminen, palvelumuotoilu), laadun ohjauksen parhaita käytäntöjä sekä Lean-periaatteita hyödyntäen.

Muutos

Palveluliiketoiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää yleensä muutosta toimintatapoihin ja palvelukulttuurin tavoitteellista vahvistamista.

Muutos merkitsee ja edellyttää selkeitä tavoitteita, henkilöstön osallistamista oman työn parantamiseen, vuorovaikutteista johtamista sekä uusien palveluratkaisujen suunnittelua, kokeilua ja vakiointia.

Jokainen parannus on muutos. Ja muutokseen sisältyy aina ristiriitoja. Muutoksen johtaminen on ristiriitojen hallintaa.

PALVELUKEHITYS ON KAIKKIEN YHTEINEN TEHTÄVÄ

Jokaisella yrityksessä on markkinointirooli, ja jokainen on oman työnsä laatupäällikkö. Palvelukehitys on kaikkien yhteinen tehtävä.

Kestävä muutos toteutuu vaiheittain. Onnistumisen keskeisiä tekijöitä ovat osallistamisen lisäksi systemaattisuus ja parannusmenetelmät. Toteuttamalla kestäviä parannuksia edetään kohti uutta palvelukulttuuria.

SUUNNITELMAT KÄYTÄNTÖÖN

Suunnitelmat ovat tärkeitä, mutta hyvin suunniteltu on kuitenkin vain puoliksi tehty.

Kasvuko auttaa muutokseen johtavien toimenpiteiden suunnittelussa – ja mikä tärkeintä, suunnitelmien viemisessä käytäntöön. Yrityksenne tarpeen ja tilanteen mukaisesti oppimis-, muutos- ja kehitysprosessin  luotsina ja sparraajana.

Jatkuva parantaminen toimintatavaksi