Valikko Sulje

Blogi

Mitä on palvelujen tuotteistaminen?

Parhaimmillaan palvelujen tuotteistaminen on asiakaslähtöinen, kokonaisvaltainen kehitysprosessi, joka kohdistuu palvelun sisältöön ja rakenteeseen, prosessien laatuun ja tuottavuuteen, markkinointiviestintään, myyntiin ja hinnoitteluun – siis palvelun johtamiseen kokonaisuudessaan. Tuloksena saavutetaan parempaa laatua, parempaa tuottavuutta ja vetovoimaisuutta markkinoilla.

Mikä ratkaisee tuloksen? Tuotteistamisen menestystekijöitä ovat asiakkaan ja henkilöstön osallistaminen, asiakasymmärrys ja systemaattisuus. Palvelun tuotteistamisessa on kyettävä yhdistämään laadun, tuottavuuden ja markkinoinnin osaaminen ja asiakaslähtöiset kehittämismenetelmät.

Palvelu on yhteistyötä asiakkaan kanssa. Asiakkaan osallistaminen palvelun tuotteistamiseen varhaisessa vaiheessa johtaa poikkeuksetta parempiin tuloksiin. Opimme keskittämään voimavaroja sellaisiin toimintoihin, jotka vahvistavat arvonmuodostusta asiakasyhteistyössä. Asiakkaan ääni tarvitaan palvelukehityksessä. Yhteiskehittämisen menetelmiä tarvitaan myös silloin, kun palvelu tuotetaan kumppanuuksia ja verkostomallia hyödyntäen.

Modulaarisuus mahdollistaa yksilöllisten palveluratkaisujen muodostamisen kannattavasti ja  laadultaan varmistettuina.

Prosessien parantamisen välttämättömyystavoite on  virheettömyyden varmistaminen. Hukkaa, sählinkiä ja ylimääräistä kiirettä kannattaa ehkäistä ennalta. Jälkikäteen korjaaminen on aina työläämpää. Sählinkianalyysit paljastavat yleensä merkittäviä mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseen.

Virheettömyys ei kuitenkaan riitä. Esimerkiksi ravintola ei kehity vetovoimaiseksi tai suosittelun kohteeksi tarjoamalla myrkytöntä ruokaa. Asiakkaan sitoutuminen uusintaostoihin edellyttää erinomaista laatutasoa. Mahdollisuutemme olla erinomaisia hyvin monissa asioissa  ovat rajalliset. Tarvitaan tarkkaa kohdistamista.

Palvelun tuotteistaminen on projektinomainen ponnistus, jonka kautta luodaan nykyisestä palvelusta paremmin kaupaksi menevä malli tai ensimmäinen versio kokonaan uudesta palvelusta.

Tuotteistaminen  jatkuu käytännössä asiakasyhteistyössä. Jatkuva parantaminen pitää palvelun laadun korkealla ja tuottavuuden kunnossa.

Mitä on palvelujen tuotteistaminen?

Parhaimmillaan palvelujen tuotteistaminen on asiakaslähtöinen, kokonaisvaltainen kehitysprosessi, joka kohdistuu palvelun sisältöön ja rakenteeseen, prosessien laatuun ja tuottavuuteen, markkinointiviestintään, myyntiin ja hinnoitteluun – siis palvelun johtamiseen…

LUE LISÄÄ

Säännöt, käskytys vai osallistaminen?

Silmiini sattui erään mainostoimiston tarjous: Teemme yrityksenne henkilöstölle pelinsäännöt! Tässä tapauksessa taustalla näytti olevan ajatus siitä, että kun  yritykselle laaditaan pelinsäännöt, kaikki lukevat ne ja…

LUE LISÄÄ

Kaikilla on kiire

Kiire on yleisin syy, johon vedoten yrityksen kehitystoimenpiteitä joudutaan siirtämään tuonnemmaksi. Talvella ne siirtyvät kesälomien jälkeiseen aikaan, ja kesälomien jälkeen samat asiat siirtyvät taas talveen.…

LUE LISÄÄ